Perustiedot

 • Sosionomi (Valvira)
 • Erityistason psykoterapeutti (KELA, Valvira)
 • Erityistason perheterapeutti (KELA, Valvira)
 • Paripsykoterapeutti (KELA)
 • Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)
 • Työnohjaaja

Olen seksuaali- ja ihmissuhdekysymyksiin erikoistunut perhe- ja parisuhdepsykoterapeutti ja työnohjaaja.
Voin työskennellä pitkän ja monipuolisen työkokemukseni sekä koulutustaustani puolesta monenlaisten seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvien kysymysten parissa.

Yleisiä teemoja, joiden parissa olen työskennellyt pitkään ovat mm. halujen erilaisuus, lapsiperheiden seksuaaliongelmat, erektiovaikeudet, lapsettomuuskriisit, uskottomuuskriisit, erotilanteet, suhteen elinkelpoisuuden tarkistaminen, pikkulapsiperheiden vanhempien parisuhdejaseksuaaliongelmat,seksityö, kommunikaatiovaikeudet, nettipornoriippuvuus, seksuaalinen identiteetti ja transasiakkaat.

Työskentelen myös vaativampien teemojen parissa, joista minulla on työkokemusta ja erikoistumista, esim. addiktoitunut seksikäyttäytyminen, seksuaalirikoksen kohteeksi joutunut henkilö sekä seksuaalirikoksesta tuomitut henkilöt. Työskentelen lisäksi lastensuojelussa, josta minulla on noin kymmenen vuoden mittainen työkokemus.

Lähestymistapaani voi luonnehtia käytännönläheiseksi, asiakkaan taustaa kunnioittavaksi, tunnekeskeiseksi, ratkaisukeskeiseksi, systeemiseksi, dialogiseksi, mentalisaatiota hyödyntäväksi, yhdessä tutkivaksi ja ihmisen kokonaisuutta huomioivaksi sekä perheterapeutin että seksuaaliterapeutin viitekehyksestä katsottuna.

Muita koulutustietoja:

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi, Emotionally Focused Therapy for Couples, ICEEFT, 2012
Mentalisaatiokoulutus, Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2016
EMDR I, 2018

Työnohjauskokemus:

Olen työnohjannut työryhmiä mm. HUS oikeuspsykiatrian osaamiskeskuksessa, Helsingin Transtukipisteellä, Krinminaalihuollon tukisäätössä, Riihimäen vankilassa STOP-työryhmässä ja Keskusrikospoliisissa. Olen työnohjannut yksilötyönohjauksessa perheneuvolan ja yksityisen puolen psykoterapeutteja sekä järjestöpuolen työntekijöitä.

 

Luottamustehtäviä:

 • Lasten erityispalveluiden SERI-työryhmän puheenjohtaja 2004–2006
 • Ylialueellisen SERI-työryhmän jäsen (Espoon kaupunki) 2005–2006
 • Sexpo-säätiön luottamusmies 2011–2014
 • Seksuaalineuvojien auktorisointityöryhmän puheenjohtaja 2012–2014
 • Ympyrätalo Mehiläisen Miesklinikan asiantuntija 2014–2018
 • Rajat ry:n turvallisten terapeuttien listalla
 • Transtukipisteen turvallisten terapeuttien listalla
 • Espoon lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäsen 2016–2017

Vastaanoton hinta:

 • 90€/45min (yksilötapaaminen, myös yksilötyönohjaus)
 • 150€/90min (pariterapia)
 • 180€/90 min (perheterapia)

Vastaanottoajan varaaminen:

 • Ankkurin Terapiatelakka Oy
 • Vastaanotto Helsingin postitalolla virka-ajan puitteissa
 • puh. 040 182 1087