Seksuaalineuvonta pitää sisällään laajan kirjon erilaisia asioita. Eettisesti seksuaalineuvonta perustuu siihen, että ihmisellä on oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan Suomen lakien määrittämissä puitteissa. Esimerkiksi määritellyt alaikärajat on hyvin huolellisesti tutkittu ottaen huomioon ihmisen psyykkisen ja fyysisen kehityksen. Ihmisen itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa. Minkäänlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa ei tule hyväksyä. Kenelläkään ei ole oikeutta arvostella toisen ihmisen seksuaalisuuden toteuttamista. Viime kädessä kyseessä on aikuisen ihmisen ja hänen kumppaninsa välisestä sopimuksesta, miten he seksuaalisuuttaan toteuttavat. Seksuaalineuvonnan tulee olla osa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden palveluja. Mediassa esitettyyn, usein viihteellisessä viitekehyksessä annettuun tietoon tulee suhtautua kriittisesti.

Ihminen voi olla hyvin epävarma esimerkiksi seksuaalisista mieltymyksistään, ovatko ne normaaleja. Mikäli epävarmuus jatkuu pitkään, kannattaa käydä tilanne läpi asiantuntijan kanssa. Vaikkapa oma seksuaalinen suuntautuneisuus, tai mikä tahansa seksuaalisuuteen liittyvä asia, joka ihmistä askarruttaa. Yksilön tulee pitää mielessä, että kaikkea seksuaalisuuteen liittyvää ei voida järkeistää. Kyse on ilosta, elämän rikkaudesta, heittäytymisestä hetken nautintoihin ilman syyllisyydentunnetta ja pelkoa.

Ihminen saattaa pohtia vaikkapa ryhmäseksiä, parinvaihtoa tai vastaavia asioita. Tuskin löytyy aikuista ihmistä joka näitä mielessään ei olisi joskus pohtinut tai myös kumppaninsa kanssa keskustellut. Jos nämä fantasiat kulkevat mukana häiritsevästi, ihminen ei tiedä miten hänen tulisi toimia, kannattaa kääntyä seksuaalineuvojan tai seksuaaliterapeutin puoleen. Näistä asioista keskustelu oman kumppanin kanssa voi olla hyvin hankalaa, joskus sitä ei edes tule ensiksi tehdä. Tällöin ulkopuolinen asiantuntija on oikea ihminen auttamaan.

Yhdyntätiheys, orgasmien saaminen, erilaiset seksitekniikat, anatomiaan liittyvät kysymykset, päihteiden vaikutus seksuaalisuuteen ja vaikkapa ikääntymisen vaikutus seksuaalisuuden toteuttamiseen. Nämä kaikki ovat tyypillisiä seksuaalineuvonnan asioita. Hyvin usein näistä asioista puhumattomuus luo suuria vaikeuksia. Kumppanin tilannetajun tai rohkeuden puute voi olla myös ongelma. Nainen vaikkapa haluaa tyydyttää itse itseään kumppaninsa nähden ja mies ei tätä tilanteena siedä, hänen itsetuntonsa ei riitä siihen.

Tämän päivän yksi muotihokema on mennä epämukavuusalueelle, kokeilla omia rajojaan. Toki tulee muistaa, että ihmiset ovat seksuaalisuuteen liittyneitä asioita pohtineet läpi ihmiskunnan historian. Se mikä on muuttunut, että ihmisten odotettavissa oleva elinikä nousee koko ajan, ikääntyvät ikäluokat ovat yhä terveempiä. Seksiä harrastetaan aktiivisesti yhä myöhemmällä iällä. Seksuaalisuus nähdään osana elämän laatua ja terveyttä. Mutta sellaisia asioita, jotka tiedostaa omalla kohdallaan vaikeiksi, niissä tulee kuunnella omia halujaan tarkasti, epämukavuusalueelle ei tarvitse mennä. Osa naisista kokee esimerkiksi anaaliseksin kiihottavana ja mukavana asiana. Mutta eivät suinkaan kaikki naiset. Fysiologiset erot jo vaikuttavat siihen, onko tämä yksittäiselle naiselle sopiva seksimuoto. Pahimmillaan anaaliseksin toteuttamisesta voi kehkeytyä iso ongelma parin välille.

Kaikkien ihmisten fyysinen terveys ei välttämättä säily hyvänä, silti halu seksuaalisuuden toteuttamiseen pysyy. Tällöin seksuaalineuvonnan merkitys on hyvin tärkeä, miten naisen tai miehen fysiologisista rajoitteista huolimatta seksuaalisuuden toteuttamisen ilo säilyy. Esimerkkinä vaikkapa pari jossa miehen erektiokyvykkyys on kärsinyt eturauhassyöpäleikkauksen johdosta. Tai nainen kokee kehonkuvansa vajaaksi syystä tai toisesta. Kyse on ihmisen omasta subjektiivisesta tuntemuksesta, jota tulee kunnioittaa. Niin sanottu vertaistuki tai median yleisohjeet eivät välttämättä auta yksittäistä ihmistä joka näiden ongelmien kanssa painiskelee. Samaten erikoislääkärienkään lyhytaikaiset kohtaamiset, vaikka he haluavat potilaitaan auttaa, eivät anna riittäviä valmiuksia ihmisen jatkaa seksuaalisuuttaan rajoitteistaan huolimatta.

Yhteenvetona seksuaalineuvontaa tulee lähestyä mallin mukaisesti, jossa ihmiselle annetaan lupa puhua. Asiat normalisoidaan, ne eivät tunnukaan ylitsepääsemättömiltä ongelmilta tai häpeää aiheuttavilta. Asiantuntija antaa tietoa ja erityisohjeita. Ja tarvittaessa mukaan tulee terapia eri muodoissaan. Niinkin yksinkertainen asia voi häiritä seksielämää, että nainen olettaa, että miehen tulee aina tehdä aloite. Tai että mies on aina valmiina seksiin. Orgasmiin saantiin liittyvät uskomukset ovat yleisiä. Viime kädessä kyse on siitä, että yksilö on onnellinen seksuaalisuutensa toteuttamisen kanssa. Myyttien ja väärien suorituspaineiden purkaminen on seksuaalineuvonnassa tärkeätä.

Jouni Pölönen

Lähde:

Seksuaalisuus; Duodecim 2006