Ongelman päähoidosta ja sen määritelmä: Lopussa viitatun tutkimuksen mukaan liikaa pitkittynyttä miehen siemensyöksyä voidaan hyvillä tuloksilla hoitaa ns. STP-mallin mukaan. Tämä on integroitu menetelmä, joka pitää sisällään ongelman etiologian, eli sen syy-seuraus -suhteiden arvioinnin, ongelman diagnoosin ja itse sen hoidon. Mikä on viivästynyt siemensyöksy? Tämän tutkimuksen mukaan ensinnäkin arviolta 1-4 % miehistä kärsii tästä vaivasta, mutta määrä on kasvanut viime vuosina. Kasvun arvioidaan johtuvan mm. nettipornon yleistymisestä, eli mies saa ejakulaation masturboidessaan yksin, helpommin kuin yhdynnässä tai muussa seksuaalisessa kanssakäymisessä kumppaninsa kanssa. Lisäksi erilaisten masennuslääkkeiden käyttö on lisännyt tämän ongelman määrää.

Myös se, että ikääntyneemmät ihmiset harrastavat aiempaa enemmän seksiä, on lisännyt ongelman yleisyyttä. Näiden miesten ryhmässä arvioidaan, ainakin ajoittain jopa 20-40 % kärsivän tästä vaivasta. Tämä tutkimus pitkittyneestä siemensyöksystä pohjautuu tuloksiin yli 40 vuoden ajalta ja tänä aikana yli 300 tästä ongelmasta kärsivää miestä ja heidän hoitoaan on tutkittu. Ongelma voi olla sellainen, että mies on kärsinyt siitä aina, ns. primääriongelma, tai se on alkanut jossain vaiheessa elämää, sekundääriongelma. Mies voi myös ajoittain kärsiä tästä ongelmasta.

Mikäli mies ei pysty ejakuloimaan tahdonvoimaisesti alle 25 minuutissa useimmissa yhdynnöissään; tai hän haluaisi ejakuloida nopeammin kuin mihin hän kykenee; tai miehelle koituu negatiivisia henkilökohtaisia ongelmia, kuten ahdistusta asian johdosta ja mies alkaa esimerkiksi välttää sukupuolista kanssakäymistä. Tällöin pitkittyneen siemensyöksyn määritelmä täyttyy. Tai mies ei saa siemensyöksyä ja orgasmia toisen kanssa yhdynnässä lainkaan. Tutkimusten mukaan suurin osa miehistä saa siemensyöksyn 4 – 10 minuutin kuluessa, mediaanin ollessa 5,4 minuuttia. Ja mikäli mies kykenee vaikuttamaan siemensyöksyn ajoitukseen riittävästi, tällöin voidaan katsoa olevan normaalin tilanteen. Tutkimusten mukaan noin kolmasosa miehistä kärsii jossain vaiheessa elämänsä aikana liian nopeasta siemensyöksystä. Joten se on pitkittyneeseen siemensyöksyyn verrattuna paljon yleisempi vaiva, ja myös laajalti tutkittu.

Ongelman syitä ja hoidon yksityiskohdista: Miehillä, joilla on pitkittynyt siemensyöksy, saattaa olla lukuisia syitä tähän ongelmaan. Miehen oma opittu käyttäytyminen tai ulkopuolelta tulevat mallit voivat vaikuttaa. Yhteistä ongelmalle on, että miehen stimulaatio tai fantasiointi itse yhdynnässä on riittämätön siemensyöksyn saamiseksi. Miehellä voi olla vaikeuksia saada ejakulaatio ja orgasmi, mikäli tuntokosketus yhdynnässä naisen vaginaan jää vajaaksi. Vaikka tuntokosketus olisi riittäväkin, ejakulaatio voi jäädä saamatta, mikäli miehen mielessä ei tapahdu riittävää stimulaatiota ja kiihotusta. Taustalla voi olla se, että mies on oppinut saamaan orgasmin ja siemensyöksyn parhaiten masturboimalla yksin.

Tällöin yksi hyvä hoitomenetelmä on että mies opettelee yhdessä kumppaninsa kanssa, että kumppani on masturboinnissa mukana kädellään, suullaan tai vaginallaan. Ennen hoitosuunnitelmaa on tärkeätä kartoittaa miehen ongelman historia. Onko vaiva ollut aina olemassa vai onko se jossain vaiheessa elämää alkanut ja mistä mahdollisesta syystä tuolloin. Usein tämän vaivan hoidossa masturbaation määrää tulee pienentää. Kumppanin viehättävyyden parempi esilletuominen ja välien lähentäminen terapian kuluessa ovat tärkeitä hoitomuotoja. Tänä päivänä ei ole vielä olemassa kunnollista lääkehoitoa pitkittyneeseen siemensyöksyyn.

Ennen terapiahoidon aloitusta tulee arvioida miehen suhde partneriinsa, kokeeko mies kumppaninsa ylipäätänsä riittävän kiihottavana ja mahdolliset partneriin liittyvät yksityiskohdat, erityisesti tuntoherkkyys vaginaan. Miehen oma henkilöhistoria, mieltymykset ja mahdolliset kulttuuriset tai uskonnolliset syyt tulee selvittää. Mikäli ongelma on tullut miehen ikääntyessä, miehen yleisen terveydentilan selvitys on tärkeätä. Hyvä lopputulos syntyy, jos terapian päätteeksi mies kokee kumppaninsa riittävän kiihottavaksi mielessään ja penis saa riittävästi ärsytystä seksuaalisessa kanssakäymisessä. Ja että siemensyöksy tapahtuu kummankin mielestä riittävän nopeasti. Tutkimuksen mukaan yli 75 % miehistä on saanut edellä kuvatusta terapiamallista hyötyä tähän ongelmaan noin 6 viikon kuluessa terapian aloituksesta.

Jouni Pölösen kommentti:
Viivästynyt siemensyöksy on saanut hyvin vähän toistaiseksi huomiota alan tutkimuksessa. Toisin kuin liian nopea siemensyöksy, josta on tehty lukuisia tutkimuksia. Viivästyneeseen tai kokonaan saamatta jääneeseen siemensyöksyyn ja useimmiten myöskään orgasmin saamattomuuteen, ei ole olemassa siihen kehitettyä lääkettä vielä. Onneksi terapian keinoin voidaan isoa osaa tästä vaivasta kärsivää miestä ja paria auttaa. Terapiassa tulisi olla mukana myös kumppani. Väestön ikääntymisen myötä esimerkiksi, tästä ongelmasta kärsivien määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Samaten erilaisten mielialalääkkeiden käyttö saattaa jatkossa edelleen kasvaa, joka lisää tästä ongelmasta kärsivien miesten määrää.

Jouni Pölönen

LÄHDE:

Perelman MA. Psychosexual therapy for delayed ejaculation based on the Sexual Tipping Point model. Translational Andrology and Urology 2016; 5(4): 563 – 575