Menetelmät

Tässä Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 508 avioliitossa tai parisuhteessa olevaa ikääntynyttä yhdessä asuvaa paria. Ainakin toisen kumppanin piti olla vähintään 65 vuotias ja suhteen keston vähintään vuosi. Tutkimus kesti 18 kuukautta ja siinä selvitettiin, miten parisuhteen laatu vaikuttaa kokemukseen kroonisista sairauksista psyykkisellä tasolla. Tutkimuksessa pysyi loppuun saakka mukana 390 paria. Taustalla oli esimerkiksi erot ja haluttomuus vastata kaikkiin kysymyksiin. Miesten keski-ikä oli 75 vuotta ja naisten 72 vuotta. 95 % heistä oli aviossa.

Vastausten perusteella naisilla oli vain jonkin verran enemmän kroonisia sairauksia kuin miehillä mutta psyykkisiä vaivoja, kuten masennusta puolestaan selkeästi enemmän. Mutta yli puolet koki silti terveytensä vähintään erittäin hyväksi.

Pohdintaa tutkimuksen tuloksista

Tutkimuksen tuloksissa todetaan, että mitä parempi suhteen laatu on, sitä vähemmän krooniset sairaudet rasittavat psyykkisesti. Avioliiton tai parisuhteen laatuun kannattaa panostaa, joko siten, että pari itse tekee määrätietoisesti työtä suhteensa eteen tai tarvittaessa hakee siihen ulkopuolista apua. Ikääntyminen aiheuttaa aina fyysisen kunnon heikkenemisen ja mahdollisten erilaisten sairauksien ilmaantumisen. Nämä voivat aiheuttaa edelleen masennusta ja muita henkisiä ongelmia. Sukupuolten välinen ero havaittiin myös tutkimuksessa. Naiset kärsivät miehiä enemmän psyykkisistä ongelmista, jos parisuhteen laatu on huono. Näin oli erityisesti, jos heidän fyysisessä terveydessään on ongelmia. Myös miehet kärsivät psyykkisistä ongelmista, mikäli suhteen laatu on huono, ja heillä on kroonisia sairauksia. Jos taas suhteen laatu oli hyvä, sukupuolten välillä ei ollut merkittävää eroa psyykkisten ongelmien kohdalla, ja niiden määrä oli vähäisempi. Nuorempien ikäluokkien kohdalla vastaavia riippuvuuksia ei ole näin selkeästi havaittu.

Yhteenveto

Tutkimuksen perusteella parisuhteen laatu vaikuttaa ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin ikääntyneiden joukossa erityisesti, jos ihmisellä on fyysisiä kroonisia sairauksia. Parisuhteen laatu tulisi ottaa esille terveystarkastuksissa aina kun asiakas/potilas valittaa psyykkisiä oireita. Tutkimus tuo myös esille sen, että ennaltaehkäisevät toimenpiteet fyysisten sairauksien puhkeamisten estämiseksi ovat hyvin tärkeitä ja niihin tulisi panostaa jo nuorempien ikäluokissa aktiivisesti.

Tutkimuksen lopputulokseen vaikuttaa osin se, että lähes 30 % prosenttia jäi pois siitä 18 kuukauden aikana. Todennäköisesti tässä ryhmässä erilaiset psyykkiset ja krooniset sairaudet ovat yleisempiä kuin tutkimuksessa loppuun asti olleilla. Tutkimus on kuitenkin ensimmäinen laatuaan tällaisella toteutuksella ja sen löydökset ovat arvokkaita tällaisenaankin.

Jouni Pölönen

Lähteet:

Sexual and Relationship Therapy, 2015; Vol. 30, No. 1, pages 60-77.