Seksuaalisten halujen kohtaamattomuutta on eniten tutkittu heteroseksuaalisisten suhteiden osalta, koska se on yleisin parisuhdemuoto. Halujen kohtaamattomuus voi olla kuitenkin läsnä missä tahansa parsiuhdemuodossa. Mitkä ovat seksuaalisen halun mittareita? Sellaisia ovat esimerkiksi ajatukset, fantasiat ja spontaanit kiihottumiset. Miten usein ihminen seksiä haluaa ja onko ihmisellä halukkuutta ryhtyä seksiin. Erilaisten uusien kokemusten hakeminen ja aloitteellisuus niihin. Samaten itsetyydytyksen harrastaminen kertoo seksuaalisesta halusta. Omien asenteiden tulee olla seksille suotuisat.

Tutkimukset osoittavat että miehet ajattelevat seksiä naisia useammin ja ovat kokeneet seksuaalista halua naisia enemmän. Tulee muistaa, että yksilöiden ja parien väliset erot ovat isoja. Liiallisia yleistyksiä tulee välttää. Myös nainen voi ajatella ja haluta seksiä paljon. Miehet myös yleensä, mutta eivät suinkaan aina, haluavat naisia enemmän yhdyntöjä. Miesten halukkuus ja kyvykkyys seksiin vieraan kumppaninkin kanssa on usein suurempi kuin naisilla. Lähes kaikilla mittareilla mitattuna miehet haluavat seksiä enemmän kuin naiset. Mistä nämä tulokset kertovat? Ne voivat kertoa myös kasvukulttuurista, joka ei kohtele sukupuolia tasa-arvoisesti vieläkään.

Ehkäisy on saatavilla Suomessa naisten käyttöön, mutta vain nainen voi tulla raskaaksi. Usein naiset haluavat riittävää perusturvallisuutta yleensä miehiä enemmän, ennen kuin he ovat halukkaita seksiin. Riittävän turvallisessa ja hyvässä parisuhteessa, nainen voi olla miestä halukkaampi seksiin. Tutkimusten mukaan miehet ovat myötämielisempiä prostituutioon ja pornografiaan.

Naisilla on ollut tutkimusten mukaan enemmän seksuaalista haluttomuutta kuin miehillä. Miehet usein välttävät seksiä, jos he pelkäävät tulevansa torjutuiksi. Naiset puolestaan, jos he eivät ole seksistä kiinnostuneita, tämän ärsyttäessä miestä. Kulttuuriset ja tilannetekijät vaikuttavat naisten seksihaluihin miehiä useammin. Esimerkiksi jopa kolmasosa miehistä on kärsinyt jossain vaiheessa liian nopeasta siemensyöksystä. Asia voi olla hyvin hankala ottaa esiin naisen toimesta.

Liian nopea siemensyöksy tai muut miehen erektiohäiriöt tai että nainen kokee miehen luotaantyöntäväksi vaikka liiallisen alkoholin käytön takia, laskevat naisen seksuaalista halua parisuhteessaan. Ikääntymisen myötä naisten elämänhallinta ja terveys ovat usein miestä parempia. Jos orgasmin saaminen on naisella hankalaa tai se vaikeutuu kumppanista johtuen, se heikentää naisen halua kumppaniinsa ja aiheuttaa usein tyytymättömyyttä.

Seksuaalinen halu on yksilöllinen ominaisuus ja se vaihtelee kumppanin ja tilanteen mukaan. Toisilla ihmisillä voimakas seksuaalinen halu on jo nuoresta alkaen, kun taas toisilla se voimistuu iän myötä, usein naisilla. Halu voi vaihdella myös elämäntilanteen mukaan. Naisella voimakas halu voi herätä uuden kumppanin myötä, seksin oltua pitkäänkin hiljaiselolla eron tai puolison kuoleman johdosta. Seksuaalinen halu voi palata tai voimistua myös, mikäli elämää mahdollisesti kuormittava ongelma, esimerkiksi hyvin stressaava työn loppuu.

Naiset reagoivat miehiä herkemmin näihin ulkopuolisiin häiriötekijöihin. Naisten seksuaalisesta halusta suurempi osa kuin miehillä on todettu tietyn erityisen tilanteen synnyttämäksi. Naisten seksuaaliseen kiihottumiseen vaikuttaa enemmän altistuminen tietynlaiselle seksuaaliselle stimulaatiolle. Nainen miestä useammin haluaa luottaa kumppaniinsa ja samalla kokea myös ympäristön hänelle sopivaksi ja kiihottavaksi. Mutta kaikenlaisia yleistyksiä tulee liikaa välttää. Yksilöiden ja parien väliset erot ovat suuret ja samankin parin kohdalla ne voivat vaihdella suuresti elämätilanteiden johdosta.

Jouni Pölönen

Lähteet:

Halu ja intohimo. Osmo Kontula, tietoa suomalaisesta seksistä. Otava 2008.