JOHDANTO: Naiset kokevat läpi elämänsä lukuisia vaiheita ja muutoksia seksuaalisuuden toteuttamisessaan. Aluksi on ajanjakso puberteettivaiheesta hedelmällisyysikään. Mahdollisesta lasten synnyttämisestä seuraa ns. ruuhkavuosiaika ennen vaihdevuosia. Vaihdevuosien jälkeinen elämänjakso puolestaan voi monien naisten kohdalla voi olla jopa kymmeniä vuosia kestävä eliniän noustessa. Moninaiset lähiympäristöstä ja omasta terveydestä tulevat ongelmat voivat kohdata naista. Erityisesti kumppanin, mutta myös omien vanhempien ja lasten tilanne voi välillisesti vaikuttaa naisen seksielämään. Varsinkin masennuksen hoito on hyvin tärkeätä oikealla menetelmällä niiden naisten kohdalla, jotka siitä kärsivät. Kaikki nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat naisen seksuaaliseen haluun, kiihottumiseen ja orgasmin saantiin.

Tässä amerikkalaisessa tutkimuksessa oli mukana 31581 naista, keski-iältään 49 vuotta (18-102 vuotta vaihtelurajat). 70 %:lla näistä naisista oli kumppani. Peräti 27 % vastanneista koki ainakin jonkin asteista masennusta. Yleisin seksuaalinen ongelma oli halun puute, 39 %:lla vastanneista oli kokenut tätä. Kiihottumisongelmista kertoi 26 % vastanneista ja orgasmiongelmia oli ollut 21 %:lla vastanneista. Kostumisongelmia oli ollut 19 %:lla tutkimukseen osallistuneista. 44 % naisista oli kokenut ylipäätänsä jonkunlaisia ongelmia seksin osalta. Ikääntymisen myötä ongelmien määrä kasvoi, mutta silti 50-99 vuotiaiden naisten osalta, joilla oli kumppani, 60 % koki seksielämänsä tyydyttäväksi. Masennus oli merkittävin ongelma tässä ikäryhmässä seksuaalisen tyytyväisyyden esteenä.

Maailman terveysorganisaatio WHO on määritellyt seksuaalisen terveyden fyysiseksi, emotionaaliseksi, henkiseksi ja osaksi sosiaalista hyvinvointia. Ja edelleen että seksuaalinen hyvinvointi on tavoite kaikille.

Halu, kiihottuminen ja orgasmi: Naisen seksuaaliseen haluun vaikuttavat fysiologiset, kognitiiviset ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät. Kuten myös seksiin liittyvät ajatukset ja fantasiat. Toive saada seksiä, tehdä aloite kumppanille tai saada häneltä aloite. Kulttuuriympäristö jossa nainen elää ja hänen kasvatuksensa vaikuttavat myös naisen seksuaalisen halun muodostumiseen. Vaikkapa hyvin uskonnollisesta kodista tuleva nainen voi kokea häpeää kokemansa seksuaalisen halunsa johdosta, seksuaalisuuden toteutus on ensisijaisesti tarkoitettu lasten saamiseen, ei nautintoon. Nykyteknologialla on myös oma merkityksensä. Varsinkin pornon helppo saatavuus on luonut kaksijakoisen tilanteen. Jotkut naiset kokevat sen seksielämänsä laajentajana, monet taas kokevat riittämättömyyttä sen antaman naiskuvan johdosta.

Naisen kiihotusvaihe edellyttää kognitiivista ja fyysistä kiihottumista riittävällä emättimen kostumisella. Tähän kiihotusvaiheeseen voi syntyä ongelmia erityisesti suhteesta kumppaniin, minkälaisena nainen hänet kokee. Kumppanin iän ja terveydentilan mukanaan tuomat muutokset. Erityisesti miehen erektiohäiriöt voivat häiritä kiihottumista. Mahdollinen raskaudenpelko estää kiihottumisen myös. Kiihottumisvaiheen jälkeen seuraa orgasmivaihe. Tähän voi tulla ongelmia esimerkiksi naisen biologisista syistä, sairauksista ja lääkityksistä, liiallisesta alkoholin käytöstä, tai kumppanin puutteellisista seksitaidoista johtuen.

Neurobiologiasta: Ihmisen neurobiologiaan liittyvät tekijät ovat keskeisiä naisen seksuaalisuuden toteuttamisen osalta kuten myös hedelmällisyyteen liittyvissä asioissa naisen elämän aikana. Neurolähettimet jotka säätelevät seksuaalista toimintaa, vaikuttavat myös masennukseen. Hormonien syklisyydellä on suuri merkitys naisten elämässä. Kuukautiset, jotka mahdollinen raskausvaihe keskeyttää ja kuukautisten loppumista seuraava menopaussivaihe. Tutkimuksissa on havaittu, että ennen puberteettia ja menopaussivaiheen jälkeen sukupuolten välillä ei ole merkittävää mielialojen vaihtelueroa. Sen sijaan puberteetista menopaussivaiheeseen asti naisilla mielialavaihtelut, jopa häiriöksi asti, ovat kaksinkertaisia miehiin verrattuna.

Lisääntymishormonien määrän syklisen vaihtelun vaikutus naisen mielialaan aiheuttaa tämän. Ja nämä mielialavaihtelut vaikuttavat myös naisen seksuaaliseen toimintaan. Estradiolihormonin vaikutus erityisesti on tärkeä naisen halulle ja varsinkin naisen kiihottumisvaiheessa. Kuukautisten loppumisen jälkeen alentuva estradiolitaso voi johtaa kostumisongelmiin, virtsaamisvaivoihin ja muihin seksielämää häiritseviin vaivoihin. Jos nainen kohtaa näitä ongelmia, kannattaa aina kääntyä gynekologin puoleen avun saamiseksi.

SSRI- ja muut masennuslääkkeet vaikuttavat myös naisen kiihottumista häiritsevästi. Tässä on ristiriita, masennuksen hoito voi johtaa seksielämän kannalta ongelmiin. Masennuslääkitystä tulisi käyttää vain sen aikaa, kuin se on välttämätöntä ihmisen jaksamisen kannalta. Myös ehkäisypillerit voivat joidenkin naisten kohdalla heikentää seksuaalista halua. Ne voivat nostaa SHBG-tasoa ja vähentää vapaan testosteronin tasoa. Myös naiselle testosteroni on tärkeä hormoni seksuaalisen haluna kannalta. Mikäli ehkäisypillerit aiheuttavat naiselle halun osalta ongelmia, toisenlaista pillerityyppiä käyttämällä tai ehkäisymenetelmää vaihtamalla ongelma yleensä helpottuu.

Raskauden vaikutus: Raskaus voi dramaattisesti vaikuttaa naisen haluun, kiihottumiseen tai orgasmiin sekä aiheuttaa kipuja yhdynnän aikana. Hormonitoiminnan muutokset voivat olla hyvin voimakkaita läpi koko raskausajan aiheuttaen myös mielialanvaihteluja, jotka voivat jatkua tai alkaa myös synnytyksen jälkeen, ilmeten tällöin joidenkin naisten kohdalla hyvinkin voimakkaana masennuksena. Imetys voi heikentää seksuaalista halua. Myös kokemus itse synnytyksestä, sen aikaiset voimakkaat kivut varsinkin, voivat alentaa halua. Estradiolitason lasku voi aiheuttaa emättimen kostumisongelmia. Imettäminen vaikuttaa estradiolitasoa laskevasti.

Käytännössä vauva vaatii myöskin jatkuvaa huolenpitoa, äidin uni voi olla puutteellista. Muuttunut elämäntilanne itsessään jo vaikuttaa seksielämään. On kuitenkin huomattava, että ajan kuluessa naisen seksihaluihin vaikuttavat synnytyksiä enemmän hänen yleinen terveydentilansa ja suhde kumppaniinsa. Naisen vartalon muutokset, työelämän vaikutukset, sosiaalisen ympäristön vaikutukset, nämä voivat kaikki aiheuttaa stressiä, joka laskee seksuaalista halukkuutta. Tarvittaessa ongelmiin kannattaa hakea myös apua.

Vaihdevuosien jälkeinen aika: Vaihdevuodet alkavat keskimäärin 51-vuotiaana. Hormonitasot alkavat laskea. Masennuksen riski tässä vaiheessa on jopa nelinkertainen hedelmälliseen ikään verrattuna. Kostumisongelmat ja yhdyntäkivut voivat tulla mukaan häiritsemään seksielämää. Unihäiriötä voi tulla. Myös äänen madaltuminen, ihokarvojen lisääntyminen kasvoissa ja ns. kuumat aallot voivat heikentää naisen seksuaalista itsetuntoa. Tutkimusten mukaan noin 5 % naisista kärsii vakavasti erilaisista ongelmista tässä vaiheessa. Suuri osa kokee joitain näistä oireista. Hormonihoidot ovat mahdollisuus helpottaa vaivoja, näistä kannattaa gynekologin kanssa keskustella. Ongelmat myös aikaa myöten yleensä helpottuvat. Tähän elämänvaiheeseen voi kuulua myös ikääntyvät vanhemmat, raskas työelämä ja kumppanin mahdolliset terveydelliset ongelmat. Vertaistukiryhmät tai tarvittaessa terapia ovat hyviä apuvälineitä, mikäli ongelmat tuntuvat liian suurilta.

Terveyteen liittyvistä tekijöistä: Erilaisista sairauksista varsinkin sydän-ja verisuonitaudit vaikuttavat seksielämään, samaten diabetes. Näiden sairauksien osuus kasvaa ikääntyessä. Diabetes aiheuttaa myös jopa kolminkertaisen riskin masennukseen. Masennus heikentää edelleen seksuaalista halukkuutta ja vaikuttaa negatiivisesti parisuhteisiin ja myös koko henkilön lähipiiriin. Toisin päin tarkasteltuna seksiongelmat voivat aiheuttaa masennusta ja edelleen johtaa myös muun terveyden heikkenemiseen. Terveyden osalta kaikki ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeitä. Tähän tulee kiinnittää suurta huomiota kaikissa elämänvaiheissa. Myös kumppanin terveydentilan arviointi ja tarvittaessa lääketieteellinen tai terapia avun saamiseksi.

YHTEENVETO: Seksuaalinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti ihmisen terveyteen ja hänen yleiseen hyvinvointiinsa. Ihminen kokee yleensä seksihäiriöt koko elämänlaatua heikentävänä asiana. Naisiin erityisesti vaikuttavat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät, jotka kaikki voivat vaikuttaa seksuaaliseen toimintaan ja joihin kaikkiin vaikuttavat naisen elämän aikana hänelle tapahtuvat muutokset. Naiset hyötyvät terveystarkastuksista ja tarvittaessa erilaisista hoidoista, sekä lääketieteellisistä että terapiahoidoista. Myös erityisesti hänen kumppaninsa terveydellä on suuri merkitys naisen seksuaaliseen ja yleiseen hyvinvointiin. Kaikki ennaltaehkäisevä terveyttä edistävä toiminta on tärkeätä, jotta sairauksien mahdollinen puhkeaminen voitaisiin välttää. Riittävä liikunta ja lepo, terveellinen ravinto ja sosiaalinen hyvinvointi. Kaikissa ikävaiheissa nämä ovat tärkeitä mutta ikääntymisen myötä säännöllisten terveystarkastusten merkitys kasvaa. Tarvittaessa mahdolliset hormonihoidot kannattaa aloittaa tai mennä terapia-apuun.

Lähteet:

Women’s Mental Health. Curr Psychiatry Report 2016 18:28

Jouni Pölönen