Jokainen ihminen on oma ainutlaatuinen persoonansa, arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Siitä hetkestä kun ihminen syntyy, alkaa hänen kehityksensä ja kasvunsa ihmisenä, joka jatkuu läpi koko elämän. Vaikka ihmisen fyysinen suorituskyky alkaa laskea jo varsin varhaisessa vaiheessa, huippu-urheilijat ovat suurimmaksi osaksi alle 30-vuotiaita, niin ihmisen henkinen kasvu voi jatkua parhaimmillaan läpi koko elämän. Elämän pituus, varsinkin naisten ollessa kyseessä, on yhä useammin tänä päivänä, yli 90 vuoden. Miten ihminen elinvuotensa käyttää, on varsinkin Suomessa ja muissa demokraattisissa maissa, pitkälti hänen omien valintojensa mukainen. Ihmisen tulee huolehtia riittävästä psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan. Riittävä liikunta ja terveellinen ravinto, ylipainon välttäminen ja säännölliset terveystarkastukset luovat perustan korkealle iälle ja hyvälle elämänlaadulle.

Mutta ihmisen hyvän elämänlaadun kannalta myös henkinen vointi on hyvin tärkeätä. Normaaliin elämään kuuluu arjen ja vapaan vaihtelu iloineen ja suruineen. Mikäli aikuisuuteen kuuluu myös riittävän onnellinen parisuhde, kaikki on kohdallaan hyvään elämään. Hyvään parisuhteeseen kuuluu myös seksuaalisuuden toteuttaminen. Naisen seksuaalisuudessa on hyvin paljon saman kaltaista kuin miehelläkin. Mutta naisen seksuaalisuus on oma ainutlaatuinen hieno kokonaisuutensa. Ideaalisessa tilanteessa naisella tulisi olla rikas hänen terveyttään tukeva seksuaalielämä.

Evoluution kannalta seksi on tarkoitettu ihmiskunnan lisääntymiseksi, ja naisen tehtävä on synnyttää. Tänä päivänä ehkäisy on olemassa saatavilla naisille ja myös miehille vasektomian muodossa, joten raskaudenpelon ei tulisi olla enää naisten seksuaalisuuden toteuttamisen esteenä. Yhteiskunnan kehitys vuosien saatossa on ollut Suomessa onneksi sellainen, että naisella on oikeus häpeää tuntematta toteuttaa seksuaalisuuttaan.

Valitettavasti esimerkiksi ahdasmielinen kotikasvatus tai muut naisen kehittymiseen vaikuttavat asiat voivat kielteisesti vaikuttaa naisen tuntemukseen itsestään ja seksuaalisuudestaan, antaen turhia rajoituksia seksuaalisuuden toteuttamiselle. Erilaiset fysiologiset sairaudet voivat myös aiheuttaa rajoituksia seksuaalisuuden osalle. Kattavat tutkimukset osoittavat selvästi, että naisen seksuaalinen halu useimmiten säilyy hänessä läpi koko elämän. Sairaudet ja sopivien kumppanien puute käytännössä estävät korkean iän saavuttaneiden naisten seksuaalisuuden toteuttamista. Riittävän terveellä naisella seksuaalinen halu yleensä säilyy.

Nainen on miestä onnellisemmassa tilanteessa esimerkiksi orgasmien saannin osalta. Nainen voi saada lukuisia orgasmeja peräkkäin ja nainen voi halutessaan rakastella pitkiäkin aikoja yhtämittaisesti. Miehen kohdalla, erityisesti ikääntymisen johdosta, siemensyöksyn jälkeen, uuden erektion saaminen voi kestää pitkään tai olla jopa mahdotonta samana päivänä. Saatavilla olevat erektiolääkkeet sen ohella että mies huolehtii mahdollisimman hyvin terveydestään, onneksi ovat helpottaneet tilannetta.

On olemassa lukuisia orgasmityyppejä, joilla nainen voi saavuttaa orgasmin. Klitorisorgasmi ja emätinorgasmi ovat sellaisia. Osa naisista voi saada orgasmin rintojen stimulaatiolla. Anaaliorgasmi saadaan useimmiten peräaukon stimulaatiolla. Harvinaisemmat orgasmityypit ovat suuorgasmi, naisilla joilla huulet tai kieli ovat hyvin tuntoherkät. Uniorgasmit ovat mahdollisia kuten myös ns. mentaaliorgasmi, jonka voi saavuttaa esimerkiksi fantasioilla tai visuaalisilla ärsykkeillä. On olemassa myös joukko erityistilanteita, joissa nainen voi kokea orgasmin, esimerkiksi reisien alue voi olla niin tuntoherkkä. Myös joidenkin lääkeaineiden tiedetään aiheuttaneen niin kutsuttuja spontaaneja orgasmeja, jotka nainen voi kokea myös rasittavina.

Seksin ja orgasmien terveyshyödyt ovat suuret. Tutkimusten mukaan orgasmilla olisi esimerkiksi mielenterveyttä ylläpitävä vaikutus. Aktiivinen seksielämä näyttää myös pidentävän ihmisen ikää. Päänsäryn ja muiden kipujen tiedetään lieventyvän. Myös unenlaatu tulee usein paremmaksi orgasmin johdosta. Naisen emätin voi hyvin, mikäli seksielämä on kunnossa. Ylipäätänsä nainen kokee naiseutensa voivan hyvin, mikäli seksielämä sujuu riittävän hyvin.

Miesten on hyvin tärkeä ottaa huomioon naisen halut ja kyvykkyys. Avoin keskustelu on hyvin tärkeätä, jotta nainen ei tarpeettomasti joudu tukahduttamaan seksuaalisia halujaan. Jokainen nainen on oma ainutlaatuinen yksilönsä ja hänen tulee saada juuri itsenään omat tunteensa ja halunsa ymmärretyiksi. Miehellä tulee olla riittävä ymmärrys naisen anatomiasta ja tilannetaju ja -herkkyys, jotta rakastelu olisi naisen osalta mahdollisimman nautinnollista.

Naiselle usein on miestä tärkeämpää riittävä turvallisuuden tunne, jotta hän uskaltaa seksuaalisuuttaan toteuttaa ja varsinkin jos tarkoitus on myös saada lapsia. Hänen tulee voida luottaa kumppaniinsa ja kumppanin elämänhallinnan tulee olla riittävän hyvä. Parhaimmillaan seksuaalisuus on valtava onni ja rikkaus parisuhteessa ja naisen elämässä. Seksuaalisuuden toteuttamisen osalta kaikki mikä lain puitteissa on sallittua, on myös mahdollista. Miesten tulee kunnioittaa naisen omaa näkemystä siitä, minkälaista seksiä hän haluaa. Annaliseksi on tyypillinen esimerkki seksistä, josta osa naisista nauttii suuresti ja saa myös orgasmin siitä. Osalle naisista taas se tuottaa niin suurta kipua, ettei se ole enää nautinnollista.

Erilaiset parinvaihto- ja ryhmäseksifantasiat saattavat tuntua kiihottavilta, mutta niiden kohdalla parin tulee hyvin tarkasti pohtia, kestääkö oma psyyke tällaiset kokeilut. Seksi on ensisijaisesti kahden toisiinsa sitoutuneen ihmisen välinen kaunis ja rikas asia. Toisen henkinen ja fyysinen pettäminen voi olla hyvin vaikea asia päästä yli ja aiheuttaa pahimmillaan suhteen katkeamisen. Siksi vastuullinen käyttäytyminen on keskeinen asia hyvässä parisuhteessa. Luottamuksen säilymisen ja mahdollisimman hyvän tunneyhteyden eteen kannattaa nähdä vaivaa.

Jouni Pölönen

Lähteet

Sexual Medicine Reviews 2016:1-29
Kari Heusala: Naisen orgasmi. Like 2008.