Minkälainen hyvä parisuhde on, on viime kädessä yksilön oma tunne siitä, että hän on riittävän onnellinen parisuhteessaan. Parisuhteen muoto voi poiketa myös varsinkin elämäntilanteen mukaan perinteisestä perhemallista, jossa mies ja nainen lapsineen asuvat samassa kodissa. Erityisesti uusissa suhteissa elävillä ihmisillä malli, jossa eletään omassa taloudessa ja kohdataan kumppani enimmäkseen vapaa-aikana, saattaa olla parin mielestä heille sopiva elämänmuoto. Tyypillisin parisuhteen muoto on kuitenkin malli, jossa nainen ja mies, tai samaa sukupuolta oleva pari, asuvat saman katon alla läpi aikuiselämänsä, läpi erilaisten elämänvaiheiden.

Lähtökohtaisesti kaksi ihmistä jotka ovat riittävän sinut itsensä kanssa, pärjäävät myös parisuhteessaan hyvin. Mahdolliset omaan henkilöhistoriaan liittyvät traumaattiset tai kuormittavat asiat kannattaa, parhaiten ja varmimmin terapian avulla purkaa pois. Tulee muistaa, että henkilöhistoriaan liittyvät asiat voivat aktivoitua missä iässä tahansa. Ihminen joka on kymmeniä vuosia saattanut elää tyytyväisenä elää parisuhdettaan ja omaa elämäänsä, alkaakin vaikka lasten muutettua pois kodista, oireilla. Esimerkiksi lapsuuden ikävät kokemukset aktivoituvat syystä tai toisesta.

Riittävä itsenäisyys on tärkeätä, kyky olla välillä erossa kumppanista, ilman pelkoa suhteen loppumisesta tai kokematta sietämätöntä yksinäisyyden tunnetta. Mitä kiinnostuneempi ihminen on omasta hyvinvoinnistaan, huolehtii elämänhallinnastaan, on kiinnostunut monipuolisesti erilaisista asioista, sitä paremmin hän pärjää myös parisuhteessaan. Jokainen meistä kokee hankalaksi olla valittavan pessimistisen ihmisen kanssa, siksi itsessään kannattaa näihin piirteisiin kiinnittää huomiota. Ne voivat kohdata myös minkä ikäistä ihmistä tahansa. Kaikkea ei tarvitse jakaa kumppaninsa kanssa. Meillä jokaisella tulee olla oma yksityisyys, jossa voimme pohtia erilaisia asioita ja ristiriitaisia tunteita itsemme kanssa. Se ei tarkoita sitä, että salaisimme toiselta asioita.

Rakkaus tunteena on positiivisia asioita, kuten kiintymys, kaipuu ja ilo toisesta. Mutta rakkaus on myös sitä, että voi osoittaa toiselle vihansa ja kiukkunsa, koko tunteiden kirjon. Se laajentaa parin yhteenkuuluvuutta ja tunnesidettä. Pysyvä toisen halveksunta ei ole rakkautta, se tappaa rakkauden väistämättä riittävän pitkään jatkuessaan. Samaten toisen jatkuva kritisointi. Molempia osapuolia tyydyttävä seksi on tärkeä asia parisuhdetta ja ihmisen hyvinvointia. Kumppanien tulee yhdessä keskustella ja sopia seksiin liittyvistä asioista. Luoda oma ainutlaatuinen seksuaalinen yhteytensä. Tähän ei kuulu median ja tänä päivänä erityisesti internetin muodostama valheellinen kuva supermiehistä- ja naisista. Mikäli seksuaalisuuden toteutumisessa ongelmat jatkuvat pitkään, yli puolen vuoden esimerkiksi, apua kannattaa ehdottomasti lähteä hakemaan. Psyykkisten ongelmien lisäksi myös fysiologiset ongelmat saattavat muodostaa ongelmien syyn.

Rohkeus ottaa vaikeat asiat esille saman tien, niiden tullessa vastaan, on hyvin tärkeätä. Aina se ei kuitenkaan onnistu. Ihmiset ovat hyvin erilaisia persoonallisuuksina. Tällöin asiantuntijan apu on hyödyllistä. Ihminen usein näkee oman ongelmansa ainutlaatuisena ja hankalana mitä ne ani harvoin ovat. Vaikkapa vuosia sitten tapahtunut kumppanin pettäminen voi aktivoitua parisuhdetta kuormittavaksi ja siitä puhuminen on hyvin hankalaa. Noin puolet parisuhteista päättyy eroon. Osa aivan turhaan tai seurauksena on että samat vaikeudet jatkuvat uusissa suhteissa. Tämän päivän yhteiskunta on hyvin vaativa kaikille ihmissuhteille. Siksi ulkopuolisen avun käyttöä ei kannata epäröidä vaikeuksien jatkuessa ilman ratkaisua.

Kyky nauttia juuri käsillä olevasta elämästä, tehdä suunnitelmia tulevaisuuden suhteen ja olla tyytyväinen menneisiin päiviin, on osa kypsää ihmisyyttä. Olla riittävästi oman elämänsä ohjaaja on tärkeätä ja kyky kunnioittaa muita ihmisiä. Halu ratkoa omalle kohdalle tulevat ongelmat ja positiivinen elämänasenne, ne luovat pohjaa myös hyvälle parisuhteelle. Ohimenevät ongelmat ja vaikeudet kuuluvat elämään. Niiden yli ihminen yleensä pääsee ja ne antavat myös arvokasta elämänkokemusta. Juhlasta nauttii parhaiten, kun jaksaa nähdä vaivaa myös arjessa.

Jouni Pölönen

LÄHDE:

John ja Julie Gottman: Kuinka uudistat avioliittosi. Rasalas 2006