Tämä sivujen osio pitää sisällään keskeisiä ja tärkeitä asioita, jotka kuuluvat kahden ihmisen väliseen suhteeseen. Minkälainen on hyvä parisuhde ja toisaalta, minkälaisia ongelmia siihen voi muodostua. Ihmisen seksuaalisuuden toteuttaminen lähtee hänestä itsestään ja edelleen muodostuu ainutlaatuinen, ainutkertainen seksuaalinen suhde toiseen ihmiseen. Näistä kaikista asioista mahdollisine ongelmineen lukija löytää tutkittua tietoa.

Jokainen ihminen on oma ainutlaatuinen yksilönsä ja edelleen kahta aivan samanlaista ihmissuhdetta ei ole olemassa. Tämä kuuluu ihmisyyteen. Onneksi mahdolliset ongelmat ovat kuitenkin riittävän samankaltaisia, ja niihin on useimmiten mahdollista saada apua. Parisuhteisiin liittyviä ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja niihin on menneiden vuosikymmenten aikana tutkittu paljon. Todistetusti on olemassa näyttöä, millä keinoilla vaikeuksiin, joista ihminen ei omin voimin selviä, hänelle ja parille saadaan apua.