Osmo Kontula on säännöllisesti vuosien varrella tutkinut suomalaisten parisuhdeonnellisuutta. Uusimmat hänen Finsex-tutkimuksensa ovat viime vuodelta. Väestöliiton sivuilta halukkaat voivat käydä tutustumassa tähän hyvin kattavaan aineistoon ja sen tuoreimpiin tuloksiin.

Mitä kuuluu Osmo Kontulan mukaan suomalaisille naisille heidän parisuhteissaan tänä päivänä? Suunta on parisuhteiden osalta parempaan. Parit ja naiset ovat onnellisempia kuin esimerkiksi 1980-luvulla. Parisuhteissaan jatkaneet ovat onnellisempia kuin eronneet. Eroa on tyypillisesti naisten osalta harkittu 1…2 vuotta ennen sen toteuttamista, joten valtaosin naiset ovat pohtineet asiaa huolellisesti ennen eron toteuttamista. Tänä päivänä ihmiset ja varsinkaan naiset eivät enää ole valmiita sietämään epätyydyttävää suhdetta, toisin kuin vielä takavuosina, jolloin esimerkiksi naisten taloudellinen riippumattomuus oli huonompi. Ero on aluksi useimmille hyvin kova paikka, mutta yllättävänkin nopeasti tutkimusten mukaan keski-ikäiset ihmiset löytävät uuden kumppanin. Tähän tapahtuu yleensä jo noin 2 vuoden kuluessa.

Keski-ikäiset miehet näyttävät kiinnittävän uuden kumppanin valinnassa naisia enemmän huomiota kumppanin ulkoisiin seikkoihin. Naiset ovat valinnoissaan kriittisempiä, perusturvallisuus ja miehen luotettavuus ovat tärkeitä valintakriteerejä. Ns. hyväkuntoisille 50–90 vuotiaille vapaille miehille näyttää olevan demografisista syistä hyvät parisuhdemarkkinat tämän päivän Suomessa. Heidän ei Kontulan mukaan juurikaan tarvitse olla ilman uutta kumppania, jos he sitä kaipaavat. Naisten kohdalla uuden sopivan kumppanin löytyminen tulee selkeästi ongelmallisemmaksi noin 60 vuodesta eteenpäin. Vapaita saman ikäisiä miehiä on vähän tarjolla.

Kontulan tutkimusten mukaan parin hyvä kommunikaatiokyky on hyvin ratkaiseva onnistumisen edellytys sekä pitkäaikaisessa että uudessa parisuhteessa. Toinen tärkeä kriteeri on riittävän yhteisen ajan löytyminen. Varsinkin naisille riittävän yhteisen ajan oleminen on hyvin tärkeätä. Pois lukien eläkkeellä olevat parit, joiden elämäntilanne on erilainen, riittävän yhteisen ajan löytäminen on parisuhteissa haasteellista. Naiset kaipaavat myös sitä, että kumppani viihdyttää heitä. Miten kumppanit sitten osaavat parhaiten viihdyttää toisiaan? Esimerkiksi elokuvissa käynti, yhteiset luontoretket ja vastaavat perustekemiset riittävät yleensä siihen mainiosti.

Parisuhdeonni ei ole ikäsidonnainen asia. Kaiken ikäiset voivat kokea onnellisuutta suhteissaan. Seksin määrä laskee yleensä ikääntymisen myötä, mutta parit voivat silti kokea seksielämänsä sangen onnelliseksi ja tyydyttäväksi. Ikääntyminen on armelias asia. Noin 80 % pareista, iästä riippumatta kokee parisuhteensa riittävän hyväksi. 90 % sanoo olevansa jopa valmis tekemään mitä vain kumppaninsa eteen. Naisilla yleisin valituksen aihe on yleensä yhteisen ajan vähyys, miehet valittavat useammin liian vähäistä seksin määrää. Väkivalta ja muut vakavat ongelmat näyttävät onneksi olevan varsin harvinaisia suomalaisissa parisuhteissa tänä päivänä.

Avoliitto on parisuhdemuotona nostanut suosiotaan. Erillissuhteiden, pari ei asu yhdessä, suosio näyttää hieman laskeneen viime vuosien aikana. Ylipäätänsä suomalaiset hakevat tänä päivänä enemmän sitoutumista parisuhteeseen ja kumppaniin. Vain noin 10 %:lla suomalaisista aikuisista ei ole parisuhdetta tänä päivänä. Noin 10 %:ssa suhteissa voidaan huonosti. Nämä parit tarvitsevat yleensä ulkopuolista apua ongelmiinsa, muuten ero on yleensä seurauksena. Ohimeneviä eroajatuksia voi olla paljon useammilla pareilla.

Jos rakastat kumppaniasi, niin Osmo Kontulan tutkimusten mukaan miehen kannattaa kertoa se kumppanilleen naisen toivomalla tavalla. Rakkaus ja luottamus ilmaistaan naisille useammin konkreettisina tekoina kuin sanoina. Naiset arvostavat sitä, että he ovat kumppaninsa silmissä haluttuja. Tämä tekee hyvää heidän seksuaaliselle itsetunnolleen. Sopiva huumori parin välillä on hyvin tärkeätä. Se ei tarkoita räävittömyyttä vaan sopivaa supliikkia ja lämpöä. Tuoreemmissa suhteissa yhteiset arvot ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat suhteen onnellisuuden kannalta hyvin tärkeitä. Uusissa keski-ikäisten suhteissa turvallisuus ja mukava yllätyksellisyys yhdistyvät sopivasti. Osmon mukaan rehellisyys on tärkeää rakkauden pohjaksi. Tärkeää on myös empatia ja oikeanlainen läsnäolo, ei vain fyysisesti. Näillä evästyksillä lähes kaikilla on mahdollisuus parisuhdeonneen. Virheistään voi aina oppia, koskaan ei ole liian myöhäistä.

Helsingissä maaliskuun 20 päivä Osmo Kontulaa haastatteli Jouni Pölönen.

Jouni Pölönen