Yksinäisyys, kohtaamattomuus ja etääntyminen ovat usein syynä, kun pitkän parisuhteen yhteistaival purkautuu.  Vaikka suhde ei katkeaisikaan, voimakas yksinäisyyden tai ulkopuolisuuden tunne voi olla läsnä. Puolisoiden välinen avoin ja riittävän rohkea kommunikaatio voisi jo usein pelastaa tilanteen.

Parisuhteessa yksinäisyyden kokemuksen siemen voi itää jo muutamankin yhteisen vuoden jälkeen. Tiivis lapsiarki ja työkiireet ovat voineet työntää tunteen taka-alalle, mutta kun arki muuttuu, vapaa-ajan lisääntyminen voi tuoda mukanaan yllättäen yksinäisyyden ja tyhjyyden tunteen. Pako harrastuksiin tai pitempään työpäivään ovat usein merkkejä siitä, että jokin on vialla.

Kommunikaatio-ongelmat ovat usein syynä 

Yksinäisyyttä pitkässä parisuhteessa kokevat sekä miehet että naiset. Sukupuoli ei määritä yksinäisyyden kokemusta, sillä molemmat sukupuolet kokevat sitä. Yleensä miesten kynnys puhua siitä on korkeampi.

Keski-ikäisten ja sitä vanhempien liittojen ongelmat ja toimintamallit ovat usein syvälle juurtuneita ja näkyvät usein kommunikaatio-ongelmana. Väite, että miehet eivät osaa puhua tunteistaan, pitää ikävä kyllä monen kohdalla paikkansa. Naisille puhuminen on usein helpompaa ja he avautuvat yksinäisyyden tunteesta helpommin vaikkapa lähiystävälle.

Tunteista puhumisen kulttuuri on Suomessa lyhyt, etenkin yli 40-vuotiaiden miesten kohdalla. Miehen malli on yhä edelleen vahvasti sodan jälkeiseltä sukupolvelta toiselle siirtynyt pärjääminen. Miehen tulee olla työteliäs ja ahkera, eikä turhista saa valittaa.  Eteenpäin on mentävä, vaikka hampaat irvessä.  Omasta yksinäisyyden ja vieraantumisen tunteesta tulisi kuitenkin keskustella puolison kanssa. Kyse ei ole turhasta valittamisesta, sillä puoliso osoittaa lähestymisellään, että arvostaa toista ja parisuhdetta.

Yksinäisyyden kokemus esille puolison kanssa 

Pitkän liiton karikoita voi välttää sopimalla  yhdessä toisen kanssa konkreettisista arjen asioista niin, että kumpikin ottaa niistä tarpeeksi henkistä ja konkreettista vastuuta. Esimerkiksi sopimalla aikatauluista sekä kuinka paljon viettää aikaa omissa harrastuksissa ja töissä.

Hyvästä pariyhteydestä kertoo halu vaihtaa ajatuksia ja viettää aikaa yhdessä. Liitossa tulisi säilyä pääosin ilon ja kepeyden ilmapiiri, jossa ollaan ystävällisiä ja huomioidaan toista. Yhdessä vietetyn ajan laatuun tulee kiinnittää huomiota, siihen ei kuulu jatkuva negatiivinen mielenmaisema. Luottamuksellisessa ilmapiirissä toiselle voi avautua myös kipeistä, elämään luonnollisena kuuluvista asioista, esimerkiksi työkuormasta, ikääntyvistä vanhemmista tai omista vaivoista. On pystyttävä luottamaan, että toinen ottaa mieltä painavan asian vastaan ja kulkee rinnalla.

Ammattilainen avuksi selvittämään solmuja 

Pitemmän aikaa tulehtunutta parisuhdetta ei yleensä pystytä korjaamaan enää pysyvästi omin avuin, vaan avuksi tarvitaan ammattilaista, esimerkiksi pari- ja seksuaaliterapeuttia. Joskus jo muutama käyntikerta auttaa löytämään yhteisen punaisen langan, toisinaan tarvitaan enemmän käyntejä, noin yhden vuodenajan verran.

Terapeutilla käynti on Suomessa osin vielä tabu, erityisesti vanhempien ikäluokkien kohdalla. Koetaan, että leimautuu jopa mieleltään häiriintyneeksi toisten silmissä. Toisaalta voidaan ajatella, että elämään ja pitkään liittoon kuuluvatkin vaikeudet, kuten yksinäisyyden ja erillisyyden kokemus. Tällöin elämää mennään eteenpäin turhaa taakkaa kantaen. Erityisen surullista on jos pitää kumppaniaan itsestäänselvyytenä.

Hyvä ja pitkä parisuhde on voimavara 

Iso joukko pareja voi onneksi hyvin pitkässä liitossaan ja viettää paljon aikaa yhdessä, näin kuuluukin olla.  Liiallisesti toiseen ei saa kuitenkaan ripustautua, vaan täytyisi varata aikaa myös omalle tekemiselle ja säilyttää aktiivinen ote elämään. Kun toista ei voi lukea kuin avointa kirjaa, säilyy parisuhdetta ylläpitävä positiivinen kiinnostus.  Hyvä parisuhde ja yhteinen historia on ihmiselle suuri voimavara, jonka eteen kannattaa tehdä töitä.  Surullista on, mikäli toinen ei suostu lähtemään apua hakemaan tarvittaessa. Se kertoo välinpitämättömyydestä ja siitä, ettei kunnioita toista. Tällöin ennuste suhteen laadulle ja edelleen sen kestävyydelle on heikko. Apua hakiessa taas hyvin usein vaikeuksista päästään yli.

Jouni Pölönen